Gęsta zabudowa i duże parki czy może bardziej rozproszona, zielona infrastruktura? Oba podejścia mają swoich fanów.

Dla jednych liczy się możliwość efektywnego zaspokajania potrzeb społecznych i ograniczania emisji gazów cieplarnianych - dla drugich równomierny dostęp do przestrzeni odpoczynku i kontaktu z naturą.

Tak mniej więcej rysuje się oś sporu między dwiema wizjami lepszego dla ludzi i środowiska miasta. Sporu, którego znaczenie rośnie wraz z rosnącym odsetkiem globalnej populacji, który decyduje się na życie na obszarach miejskich.

Dyskusje tego typu łączą się z co najmniej dwiema innymi kwestiami - tego, czy w wypadku miejskiej zieleni lepiej jest ją planować odgórnie czy oddolnie, a także problemów związanych z kontaktem z naturą, dotykających np. osoby z problemami ze snem czy alergiami.

O tego typu sporach i ich historycznym kontekście przeczytacie więcej w poświęconym im artykule na witrynie Citi.io.

Koordynator programu
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Inicjator programu
Fundacja Veolia Polska
Patronaty honorowe
Prezydent Miasta ZamośćBurmistrz Miasta PrzasnyszaBurmistrz Miasta ChrzanowaBurmistrz Miasta ŚwieciaBurmistrz Miasta Tarnowskie Góry