Z tym pytaniem postanowili zmierzyć się eksperci think-tanku WISE Europa. Efektem ich pracy stał się raport „Nowe otwarcie. Polska na drodze do zeroemisyjnej gospodarki”, który ma dziś swoją premierę.

O tym, co w nim znajdziemy, dowiedzieć się mogliśmy w trakcie zorganizowanego w poniedziałek, 18 marca, śniadania prasowego.

Zespół WISE Europa oparł swój raport na analizie trzech, kluczowych z punktu widzenia jej autorów wątków: postawy Polski wobec globalnej i europejskiej polityki klimatycznej, ich zmieniającym się kontekście (w tym transformacji w stronie zrównoważonego finansowania) oraz klimatycznego wymiaru polityki rozwoju.

Eksperci think-tanku zaprezentowali szereg wyzwań, przed którymi stoi Polska – nasz kraj znajduje się na dziś niestety poniżej unijnej średniej, jeśli chodzi np. o udział odnawialnych źródeł energii w jej zużyciu w poszczególnych sektorach.

Odchodzenie od paliw kopalnych wiązać się będzie z rosnącą elektryfikacją polskiej gospodarki. Trend ten wymagać będzie myślenia zarówno o efektywności energetycznej, jak i inwestowania w odnawialne źródła energii. Dużą rolę w realizacji tej wizji mogłyby mieć dedykowane jego analizie agencji klimatycznych oraz stosowne do tego globalnego wyzwania dofinansowanie nauki.

Zdaniem autorów opracowania koniecznymi krokami do realizacji przez polskie władze jest powiązanie polityki rozwojowej kraju z jego polityką klimatyczną, opracowanie wizji zeroemisyjnej Polski do roku 2050 oraz znaczące podniesienie ambicji do roku 2030 w porównaniu z zaprezentowanym niedawno projektem polityki energetycznej kraju.

Realizacja przyjaznych dla klimatu działań wymagać będzie ich zdaniem przyznania, że w ciągu 20-30 lat potrzebne będzie wycofanie się z konwencjonalnej energetyki węglowej, opracowania kompleksowej strategii walki ze smogiem (m.in. poprzez głęboką termomodernizację budynków mieszkalnych i użytkowych), a także rozbudowę infrastruktury wspierającej elektromobilność i inwestycje w transport zbiorowy.

Uwzględnienie globalnych wyzwań klimatycznych i wdrożenie zasad zrównoważonego finansowania pomóc może w osiągnięciu jeszcze jednego, ważnego dla ekspertów tematu – opracowania i wdrożenia strategii niskoemisyjnej transformacji przemysłu.

Publikacja „Nowe otwarcie. Polska na drodze do zeroemisyjnej gospodarki” pod redakcją Macieja Bukowskiego dostępna jest na stronie www.wise-europa.eu

Koordynator programu
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Inicjator programu
Fundacja Veolia Polska
Patronaty honorowe
Prezydent Miasta ZamośćBurmistrz Miasta PrzasnyszaBurmistrz Miasta ChrzanowaBurmistrz Miasta ŚwieciaBurmistrz Miasta Tarnowskie Góry