Projekty tworzenia przyjaznych dla ludzi i środowiska przestrzeni, przygotowane przez zespoły szkolne z tych dwóch miast, zostały nagrodzone w trakcie wydarzeń, zorganizowanych przez Fundację Veolia Polska oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Tegoroczna edycja projektu skupiała się na kwestiach, związanych z rolą zielonej i błękitnej infrastruktury w mieście - w tym świadczonych przez nie usług ekosystemowych.

Istotnym kontekstem działań były również zmiany klimatyczne oraz sposoby, w które lokalne działania przyczynić się do przeciwdziałania ich negatywnym skutkom.

Uczestniczące w projekcie zespoły szkolne otrzymały dostęp do kompleksowej wiedzy na wspomniane tematy, jak również możliwość skonsultowania się z ekspertami.

Efektem tych działań były projekty lepszego zagospodarowania lokalnych przestrzeni, mające przyczynić się do poprawy ich atrakcyjności oraz wartości przyrodniczej.

Projekty te stały się przedmiotem ocen ekspertów oraz głosowania internetowego - oba te elementy złożyły się na ostateczną ocenę, będącą podstawą wyłonienia zwycięzców.

Na spotkaniach podsumowujących projekt, które odbyły się w Zamościu (4 kweitnia) oraz Chrzanowie (5 kwietnia) zespoły uczniów dzieliły się źródłami swoich inspiracji.

W wydarzeniach wzięli również udział opiekunowie zespołów, przedstawiciele szkół oraz władz miejskich.

Koordynator programu
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Inicjator programu
Fundacja Veolia Polska
Patronaty honorowe
Prezydent Miasta ZamośćBurmistrz Miasta PrzasnyszaBurmistrz Miasta ChrzanowaBurmistrz Miasta ŚwieciaBurmistrz Miasta Tarnowskie Góry