Reprezentanci instytucji samorządowych, firmy Veolia Polska oraz uczestniczących w projekcie zespołów obecni byli na spotkaniu podsumowującym kolejną edycję MOP.

Projekt, realizowany wspólnie przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz Fundację Veolia, umożliwił dzieciom i młodzieży szkolnej zaprezentowanie zmian, które chciałaby widzieć w swym najbliższym otoczeniu.

W projekcie wzięło udział blisko 100 uczniów z Tarnowskich Gór, którzy zgłosili do konkursu 6 eko-projektów, na które zagłosowało blisko 3700 osób – niemal 60% wszystkich głosów oddanych w Internecie pochodziło z tej właśnie miejscowości.

Obecna na uroczystości Anna Tronina z lokalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji podkreśliła, ze pomysły młodzieży są inspiracją do zmieniania miasta na bardziej zielone. Podziękowała również opiekunom zespołów za ich zaangażowanie.

Zespoły szkolne otrzymały 450 zł nagród zespołowych + 250 zł nagród specjalnych od Veolia Południe.

Zespół ze Szkoły Podstawowej nr 9 otrzymał ponadto nagrodę specjalna od Fundcji Veolia Polska i Centrum UNEP/GRID-Warszawa za projekt "POWER FLOWER" – grant w kwocie 1500 zł na realizację wybranych elementów eko-projektów.

Nagroda ta wręczona została w ramach docenienia niezwykłego zaangażowania w głosowanie internetowe – zespół ten zdobył 1031 głosów (a zwycięzcy z SP 15 – 1297 głosów).

Zwycięzcy (Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gwarków Tarnogórskich) dostała oprócz grantu 5.000 zł nagrodę specjalną 2500 zł od Zarządu PWiK w Tarnowskich Górach na wsparcie realizacji eko-projektu – zakupu sadzonek do "zielonej klasy".

Koordynator programu
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Inicjator programu
Fundacja Veolia Polska
Patronaty honorowe
Prezydent Miasta ZamośćBurmistrz Miasta PrzasnyszaBurmistrz Miasta ChrzanowaBurmistrz Miasta ŚwieciaBurmistrz Miasta Tarnowskie Góry