Tarnowskie Góry rozkwitną wczesną jesienią za sprawą projektów przygotowanych przez młodzież - uczestników programu Fundacji Veolia Polska i Centrum UNEP/GRID-Warszawa „Młodzi Obserwatorzy Przyrody – tworzymy miasto z klimatem!”.

W okresie wakacyjnym przygotowują się oni do realizacji swoich pomysłów na wzmocnienie roli zieleni w mieście.

 W Tarnowskich Górach w programie Młodzi Obserwatorzy Przyrody uczestniczyło blisko 100 młodych ludzi. W okresie jesienno-zimowym młodzież, przy wsparciu ekspertów oraz po cyklu konsultacji społecznych, przygotowała swoje eko-projekty – pomysły na modernizację przestrzeni miasta i stworzenie nowych, zielonych zakątków służących mieszkańcom i przyrodzie. Wiosną 6 eko-projektów zgłoszonych do programu zostało poddanych dwuetapowej ocenie. Blisko 3700 mieszkańców wybierało najciekawsze ich zdaniem pomysły dla miasta, a jury konkursu złożone z przedstawicieli Urzędu Miasta oraz Organizatorów dokonało oceny merytorycznej prac, w tym ich adekwatności do oczekiwań mieszkańców, funkcjonalności i atrakcyjności inwestycji, a także jej aspektu ekonomicznego.

Każdy zespół biorący udział w konkursie został nagrodzony przez Fundację Veolia Polska i otrzymał voucher w wysokości 450 zł. Veolia Południe Sp. z o.o. dodatkowo nagrodziła zespoły nagrodami w wysokości 250 zł.

Nagrodę główną i grant na realizację eko-projektu otrzymała młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 15 im. Gwarków Tarnogórskich. Projekt stworzenia zielonej klasy "Z biegiem rzeki" podbił serca tarnogórzan, a także jury konkursu, zdobywając grant 5 000 zł od Fundacji Veolia Polska oraz nagrodę specjalną w wysokości 2 500 zł od Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach. Środki te pozwolą uczniom na realizację wszystkich zaproponowanych elementów projektu.

Sami uczniowie nie kryją radości z wygranej i już przygotowują się do wdrożenia pomysłów w życie.

Stworzyliśmy eko-projekt, w ramach którego będziemy rewitalizować fragment ogrodu szkolnego – wyjaśniają uczniowie. Autorzy projektu podkreślają, że zależy im na stworzeniu ogrodu społecznego dla wszystkich, bo zieleń pomaga też budować klimat społeczny miasta.

Mieszkańcy, współpracując ze sobą, stworzą ogród zgodnie ze swoimi potrzebami. Mogą w ten sposób być bliżej natury i mają możliwość pozytywnego wpływania na klimat miasta. – dodaje młodzież.

Zielona przestrzeń wokół szkoły będzie pełniła też rolę edukacyjną. Zależy nam na tym, aby planowana przestrzeń umożliwiała prowadzenie zajęć edukacyjnych poza budynkiem szkolnym, służąc również zabawie, wypoczynkowi oraz integracji społeczności szkolnej – podkreślają p. Danuta Szastok oraz p. Marta Raczyńska-Zawadzka ze Szkoły Podstawowej nr 15, które opiekowały się zespołem podczas pracy. To dzięki ich zaangażowaniu powstał projekt, który będzie służył wszystkim mieszkańcom – W sytuacji, gdy zdecydowana większość zajęć w szkołach osiedlowych odbywa się w budynku szkoły, a każde wyjście terenowe wymaga wielu zmian organizacyjnych w harmonogramie dnia całej placówki, zielona klasa może zaspokoić naturalną potrzebę przebywania uczniów na świeżym powietrzu w bezpiecznym dla nich miejscu. W ramach projektu powstanie wiele elementów zwiększających ofertę edukacyjną szkoły. Planowane są między innymi miejsca do nauki na świeżym powietrzu, kwietna łąka, czy ścieżka florystyczna.

Do ogrodowej przestrzeni chce również zaprosić mieszkańców młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. Mikołaja Kopernika. Może spodziewać się wielu chętnych, gdyż na projekt „POWER FLOWER” zagłosowało ponad 1000 tarnogórzan! Dopasowanie projektu do potrzeb mieszkańców docenili Organizatorzy, przyznając zespołowi dodatkową nagrodę specjalną w wysokości 1 500 zł, na realizację zgłoszonego pomysłu.

Ogród zaprojektowany przez uczniów pokazywał będzie, jak przyroda zmienia się w trakcie całego roku – jak zmieniają się rośliny i jak upływa czas – mówi p. Ewa Topolska-Sowa ze Szkoły Podstawowej nr 9, która z zaangażowaniem wspierała młodych w przygotowaniu projektu. Nazwa projektu pochodzi od pierwszych liter hasła Przyjazny Owadom Wielofunkcyjny Estetyczny Rekreacyjny Fascynujący Leczniczy Ogólnodostępny Wyjątkowy Energetyczny Różnorodny. Taki będzie nasz ogród! – dodaje młodzież Planowane są między innymi nasadzenia kwiatów i roślin miododajnych, które będą tworzyć ogród sensoryczny oraz miejsce odpoczynku dla uczniów i mieszkańców miasta.

Przygotowania do realizacji zielonych zakątków w obu szkołach rozpoczęły się jeszcze przed wakacjami i będą kontynuowane z początkiem nowego roku szkolnego. Młodzież z pozostałych czterech zespołów, które nie zdobyły grantów także deklaruje, że planuje zrealizować swoje projekty i będzie szukać dofinansowania. Udział w programie dał mi dużo zabawy przy tworzeniu projektu, a także dał szansę na nabycie dodatkowej wiedzy na temat roślin – mówi uczennica z Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących. Radość pracy w grupie, dobra zabawa przy tworzeniu projektu i przede wszystkim działanie na rzecz dobrego celu, to było to, co zapamiętam z programu – dodaje jej koleżanka z zespołu.

Urząd Miasta aktywnie wspierał młodzież w rozwijaniu projektów na „miasto z klimatem”. Kwestie związane z ochroną środowiska oraz zagospodarowaniem miasta tak, aby tworzyć kolejne zielone i przyjazne mieszkańcom miejsca do wypoczynku, są zawsze brane pod uwagę przy tworzeniu strategii inwestycyjnej miasta. Tarnowskie Góry niewątpliwie są zieloną plamą na mapie czarnego Górnego Śląska. To stanowi taki przysłowiowy magnez, który przyciąga do naszego miasta coraz większą liczbę osób chcących tu zamieszkać – twierdzi Alina Konopka, Naczelnik Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta.

Podczas wakacyjnego odpoczynku warto zajrzeć na stronę programu do sekcji Eko-projekty, aby lepiej zapoznać się z pomysłami młodych tarnogórzan.

Może są wśród nich projekty, które mogłyby trafić pod głosowanie w tegorocznym budżecie obywatelskim?

Fot: Projekt zielonej klasy stworzony przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 15 im. Gwarków Tarnogórskich

***

Inicjator programu: Fundacja Veolia Polska.

Partner merytoryczny programu: Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Patronat: Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry.

Koordynator programu
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Inicjator programu
Fundacja Veolia Polska
Patronaty honorowe
Prezydent Miasta ZamośćBurmistrz Miasta PrzasnyszaBurmistrz Miasta ChrzanowaBurmistrz Miasta ŚwieciaBurmistrz Miasta Tarnowskie Góry