Aktualności

Zdj. Abrget47j na licencji CC BY-SA 3.0

Zalety obecności drzew w mieście skłaniają samorządy do realizowania ambitnych programów ich ponownego zazieleniania.

Zdj. SANYI na licencji CC BY-SA 3.0

Stolica Danii uznała, że przekazywanie uczniom wiedzy przyrodniczej będzie znacznie skuteczniejsze, jeśli odbywać się będzie w bezpośrednim kontakcie z naturą.

Zdj. Tony Wills na licencji CC BY-SA 3.0

O zmniejszaniu się liczebności zapylających rośliny owadów mówi się często w kontekście rolnictwa i obszarów wiejskich. Nie oznacza to, że miasta nie mają tu swojej roli do odegrania.

Zdj. Jesus Solana na licencji CC BY 2.0

Podczas gdy modele spalinowe generują hałas i zanieczyszczają powietrze, ich zwierzęce odpowiedniki pozwalają osiągnąć ten sam cel - dodatkowo urozmaicając miejski krajobraz.

Zdj. Kjeld Johansen na licencji CC BY-SA 4.0

O nowym, przyjaznym dla ludzi i środowiska wykorzystaniu terenu zdecydowali sami mieszkańcy pewnej duńskiej gminy.

Koordynator programu
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Inicjator programu
Fundacja Veolia Polska
Patronaty honorowe
Prezydent Miasta ZamośćBurmistrz Miasta PrzasnyszaBurmistrz Miasta ChrzanowaBurmistrz Miasta ŚwieciaBurmistrz Miasta Tarnowskie Góry