Aktualności

Zdj. Tajchman na licencji CC BY-SA 3.0

Do roku 2050 70% ludzkości może żyć na terenach zurbanizowanych. Już dziś odpowiadają one za 80% historycznych emisji gazów cieplarnianych.

Zdj. Fychu na licencji CC BY-SA 2.0

Holenderski Rotterdam postanowił wykorzystać do zazieleniania miasta nieużywane do tej pory dachy budynków.

Zdj. Abrget47j na licencji CC BY-SA 3.0

Zalety obecności drzew w mieście skłaniają samorządy do realizowania ambitnych programów ich ponownego zazieleniania.

Zdj. SANYI na licencji CC BY-SA 3.0

Stolica Danii uznała, że przekazywanie uczniom wiedzy przyrodniczej będzie znacznie skuteczniejsze, jeśli odbywać się będzie w bezpośrednim kontakcie z naturą.

Zdj. Tony Wills na licencji CC BY-SA 3.0

O zmniejszaniu się liczebności zapylających rośliny owadów mówi się często w kontekście rolnictwa i obszarów wiejskich. Nie oznacza to, że miasta nie mają tu swojej roli do odegrania.

Koordynator programu
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Inicjator programu
Fundacja Veolia Polska
Patronaty honorowe
Prezydent Miasta ZamośćBurmistrz Miasta PrzasnyszaBurmistrz Miasta ChrzanowaBurmistrz Miasta ŚwieciaBurmistrz Miasta Tarnowskie Góry