Eko-projekty

Jak mogą wyglądać polskie miasta w zielonej odsłonie? Blisko 20 niecodziennych pomysłów na stworzenie miasta z klimatem opracowali Młodzi Obserwatorzy Przyrody z Zamościa, Tarnowskich Gór, Chrzanowa oraz Świecia, biorący udział w konkursie na najciekawsze eko-projekty.

Prace oceniane były osobno w każdym z miast przez:

 • mieszkańców w głosowaniu internetowym,
 • lokalne Komisje Konkursowe, w skład których weszli przedstawiciele Urzędów Miast, Fundacji Veolia Polska, spółek Veolia Polska oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Po podsumowaniu wyników oceny z obydwu etapów (głosowanie internetowe, prace Komisji Konkursowych), wyłoniono eko-projekty, których autorzy otrzymają granty na realizację wybranych elementów swoich pomysłów. Wśród nagrodzonych znaleźli się:

 • zespół z Zamościa z II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej, który otrzymał grant w wysokości 5.000 zł na projekt "Eko miejsce przy szkole" (zobacz projekt);
 • zespół z Tarnowskich Gór ze Szkoły Podstawowej nr 15 im. Gwarków Tarnogórskich, który otrzymał grant w wysokości 5.000 zł na projekt "Zielona klasa "Z biegiem rzeki" (zobacz projekt);
 • zespół ze Świecia ze Szkoły Podstawowej im. K. Ecksteina, który otrzymał grant w wysokości 5.000 zł na projekt "Ósemkowa zielona klasa" (zobacz projekt);
 • zespoły z Chrzanowa:
  • młodzież ze Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Ks. Michała Potaczały w Chrzanowie, która otrzymała grant w wysokości 3.000 zł na projekt "Zielona Piątka" (zobacz projekt);
  • młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Balinie, która otrzymała grant w wysokości 1.000 zł na projekt "Park Miejski w Chrzanowie" (zobacz projekt);
  • młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Luszowicach, która otrzymała grant w wysokości 1.000 zł na projekt "Zróbmy sobie zielnik" (zobacz projekt).

Pula nagród ufundowanych przez Fundację Veolia Polska wynosiła aż 20.000 zł.

Wszystkie zespoły, autorzy 18 zgłoszonych do konkurs prac, otrzymają vouchery na kwotę 450 zł, które będą mogli wykorzystać na dowolny, uzgodniony z Organizatorami, cel. Młodzież otrzyma również okolicznościowe dyplomy.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy! 

oddanych głosów 210

II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej

Witajcie, to my, uczniowie I klasy 2LO w Zamościu o profilu biologiczno-chemicznym. Jesteśmy młodymi obserwatorami przyrody i dlatego też wzięliśmy udział w Eko-projekcie, jako zespół nr 4 w Zamościu. Jako młodzi ludzie, dopiero zaczynamy swoją przygodę z naturą. Mamy pomysły, jak zmienić przyrodnicze otoczenie naszej szkoły i dlatego też zgłosiliśmy się do tego projektu. Widzimy, że przyroda potrzebuje naszej pomocy.

oddanych głosów 466

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Pułku 3 Ułanów Śląskich

Stare boisko szkolne, które od kilku lat nie spełnia swojej funkcji, chcemy przekształcić  w oazę zieleni. Dzięki temu powstanie wokół szkoły spójny obszar łączący tereny sportowe z zielonymi.

oddanych głosów 112

Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Waleriana Łukasińskiego

Nasz eko-projekt będzie przybliżał ludziom wiedzę na temat bioróżnorodności i ochrony środowiska. Chcemy, aby nasz projekt przedstawiał ogród sensoryczny, czyli ogród który ma na celu pobudzać nasze zmysły: wzrok, węch, słuch, dotyk i smak.

oddanych głosów 424

Szkoła Podstawowa im. K. Ecksteina w Świeciu

Przedstawiamy projekt "Ósemkowej zielonej klasy". To miejsce, które tworzymy dla społeczności uczniów naszej szkoły - SP nr 8 im. Kazimierza Ecksteina w Świeciu, a także wychowawców okolicznych przedszkoli i przedszkolaków i wszystkich gości świeckiej "Ósemki". 

oddanych głosów 170

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Balinie

Do realizacji projektu wybraliśmy fragment parku miejskiego w Chrzanowie. Jest to miejsce, w którym znajduje się dużo zieleni ( głównie drzewa), jednak brakuje kolorowych rabat z kwiatami. Z naszych obserwacji i ankiet wynika, że najczęściej jest to miejsce wyprowadzania zwierząt na spacer oraz stanowi drogę na zakupy i do pracy. 

oddanych głosów 1031

Szkoła Podstawowa nr 9

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 biorą udział w projekcie Młodzi Obserwatorzy Przyrody – Tworzymy miejsca z klimatem! W ramach konkursu przygotowali projekt ogrodu rekreacyjno-edukacyjnego z „Czasoprzestrzenią przyrodniczą” w której planują utworzyć zegar kwiatowy Linneusza oraz zamontować horyzontalny zegar słoneczny.

oddanych głosów 407

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Władysława Broniewskiego

Park Kunszt jest nam znany od zawsze. Uwielbiamy spędzać w nim wolny czas, wśród szumu drzew i śpiewu ptaków. Kunszt to jeden z obiektów, który wraz z Kopalnią rud srebra, cynku i ołowiu w Tarnowskich Górach od 2017roku wpisany jest na prestiżową listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jednak myślimy, że w Parku można dokonać kilku zmian, które wzmocnią rolę tego miejsca w przestrzeni naszego miasta.

oddanych głosów 382

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego

Jesteśmy grupą ze Szkoły Podstawowej numer jeden. Wybraliśmy park przy ulicy Parkowej do naszego projektu „Młodzi obserwatorzy przyrody – tworzymy miasto z klimatem”. Naszym głównym celem jest zwiększenie bioróżnorodności tego miejsca.

oddanych głosów 232

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Olimpijczyków

Przystępując do projektu chcieliśmy stworzyć zielone miejsce dla nas Przechowiaków. Wybraliśmy teren nieopodal naszej Szkoły, przy ulicy Tucholskiej.  Cechy charakterystyczne obszaru stwarzają wiele możliwości zagospodarowania, tak, aby osoba w każdym wieku i o różnych zainteresowaniach znalazła coś dla siebie. Teren podzieliliśmy na 3 części tworzące jedną, spójną całość.

oddanych głosów 164

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza

Nasz eko-projekt to zagospodarowanie terenu Parku Tysiąclecia, znajdującego się przy ul. Chrobrego w Świeciu. Chcielibyśmy, aby powstał tam kącik pszczelarski z 2 ulami (w tym jeden z przeźroczystą ścianką), łąką roślin miododajnych, hotelikiem dla pszczół oraz szpalerem z żywotnika, lipami, śnieguliczkami.

oddanych głosów 430

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego

Jesteśmy uczennicami klas technikum architektury krajobrazu ZSP Nr 5 w Zamościu. Projekt przygotowałyśmy pod opieką Pani Olgi Gontarz. Teren, który wybrałyśmy na eko-projekt znajduję się przy rzece i jest podmokły.

oddanych głosów 188

Szkoła Podstawowa nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3

Nasz Eko-projekt przewiduje zagospodarowanie terenu między szkołą a przedszkolem, które znajdują się w Reptach, dzielnicy Tarnowskich Gór. Obecnie jest to miejsce niezagospodarowane, obok którego codziennie przechodzą wszyscy uczniowie, wielu rodziców, a z okna oglądają przedszkolaki.

oddanych głosów 136

II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej

Jesteśmy grupą ośmioosobową z II LO w Zamościu, która podjęła się realizacji eko-projektu na terenie miasta Zamość. Zaprojektowany przez nas obszar znajduje się między nowo powstałym węzłem komunikacyjnym, a twierdzą Zamość przy ulicy Peowiaków. Inicjatywa skierowana jest do mieszkańców miasta Zamościa i turystów.

oddanych głosów 286

Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących

Eko-Projekt CHEMIKA dotyczy zagospodarowania zielonego zakątka – nieużywanego i zapomnianego podwórka, znajdującego się przy naszej szkole.

oddanych głosów 1297

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gwarków Tarnogórskich

Eko-projekt „Zielona klasa” - nowe klimatyczne miejsce na mapie naszego miasta! Chodzimy do Szkoły Podstawowej nr 15 im. Gwarków Tarnogórskich w Tarnowskich Górach.  Nasza wychowawczyni, aby zintegrować naszą nowoutworzoną klasę VIIb, zaproponowała nam udział w konkursie.

oddanych głosów 345

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Ks. Michała Potaczały w Chrzanowie

Nasz projekt „ZIELONA PIĄTKA” zawiera trzy pomysły:

1. Wertykalne przystanki
2. Eko - ławki
3. Drzewka dla mieszkańców

oddanych głosów 77

Szkoła Podstawowa nr.3 im. Mikołaja Kopernika

Projekt przygotował 10-cio osobowy zespół, są to uczniowie ostatniej klasy gimnazjum. Młodzież zajmowała się parkiem położonym przy szkole. Po przeprowadzeniu licznych ankiet wśród nauczycieli, uczniów i mieszkańców miasta chcą ten teren dostosować do potrzeb szkoły i mieszkańców. 

oddanych głosów 98

Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły w Luszowicach

W naszym projekcie chcemy Was zachęcić do wykonania zielnika w centrum Chrzanowa. Miałby on się znajdować na Alei Henryka 22-nieopodal Urzędu Miasta. Jest to miejsce dość ruchliwe dlatego postanowiliśmy zbudować tutaj ostoję spokoju i relaksu.

Koordynator programu
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Inicjator programu
Fundacja Veolia Polska
Patronaty honorowe
Prezydent Miasta ZamośćBurmistrz Miasta PrzasnyszaBurmistrz Miasta ChrzanowaBurmistrz Miasta ŚwieciaBurmistrz Miasta Tarnowskie Góry