Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gwarków Tarnogórskich

Eko-projekt „Zielona klasa” - nowe klimatyczne miejsce na mapie naszego miasta! Chodzimy do Szkoły Podstawowej nr 15 im. Gwarków Tarnogórskich w Tarnowskich Górach.  Nasza wychowawczyni, aby zintegrować naszą nowoutworzoną klasę VIIb, zaproponowała nam udział w konkursie.

Stworzyliśmy eko-projekt w ramach którego chcemy rewitalizować fragment ogrodu szkolnego. Woda oraz jej naturalny obieg w przyrodzie  to temat przewodni kompozycji, której nadaliśmy tytuł „Z biegiem rzeki”.

 Zależy nam na tym, aby planowana przestrzeń umożliwiała prowadzenie zajęć edukacyjnych poza budynkiem szkolnym, służąc również zabawie, wypoczynkowi oraz integracji społeczności szkolnej. Usytuowanie klasy w ogrodzie staje się standardowym rozwiązaniem w europejskich szkołach (tzw. outdoor classroom).W sytuacji, gdy zdecydowana większość zajęć w szkołach osiedlowych odbywa się  w budynku szkoły, a każde wyjście terenowe wymaga wielu uciążliwych zmian organizacyjnych w harmonogramie dnia całej placówki, zielona klasa może zaspokoić naturalną potrzebę przebywania uczniów na świeżym powietrzu w bezpiecznym dla nich miejscu. „Zielona klasa” wzbogaciłaby bazę dydaktyczną naszej szkoły dostosowaną również do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zależy nam na tym, aby stworzyć ogród społeczny dla wszystkich. Mieszkańcy, współpracując ze sobą, tworzą ogród zgodnie ze swoimi potrzebami. Mogą w ten sposób być bliżej natury i mają możliwość  pozytywnego wpływania na klimat miasta. W ogrodzie można realizować swoje pomysły na imprezy i zabawy, hodować rośliny, obserwować zwierzęta, podejmować różne przyjemne działania  na świeżym powietrzu. Zwiększanie terenów zielonych w miastach i co za tym idzie zredukowanie zanieczyszczeń, poprawia jakość powietrza.  Zielona klasa będzie miejscem, sprzyjającym budowaniu relacji koleżeńskich i sąsiedzkich.

Praca konkursowa - prezentacja

Głosowanie zakończone
Koordynator programu
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Inicjator programu
Fundacja Veolia Polska
Patronaty honorowe
Prezydent Miasta ZamośćBurmistrz Miasta PrzasnyszaBurmistrz Miasta ChrzanowaBurmistrz Miasta ŚwieciaBurmistrz Miasta Tarnowskie Góry