Młodzi Obserwatorzy Przyrody to inicjatywa skierowana do młodych pasjonatów przyrody z całej Polski. Poprzez dostęp do materiałów edukacyjnych, możliwość konsultacji z ekspertami, czy konkurs na mini-granty wspieramy zespoły Młodych Obserwatorów w popularyzacji wiedzy na temat roli przyrody w miastach oraz potrzeb i zasad jej ochrony. 

W tegorocznej edycji swoją wiedzę będą poszerzać młodzi mieszkańcy Chrzanowa, Przasnysza, Świecia, Tarnowskich Gór i Zamościa. Wspólnie działamy na rzecz edukacji przyrodniczej mieszkańców polskich miast i miasteczek!

W pierwszej edycji konkursu (2017/2018) szczególną uwagę poświęciliśmy różnorodności biologicznej w środowisku miejskim – ptakom, zwierzętom i roślinom, które otaczają nas na co dzień.  W drugiej, tegorocznej edycji (2018/2019) skupiamy się na zachowywaniu i tworzeniu wysokiej jakości zielonych przestrzeni publicznych. Bez nich nie może być bowiem mowy o budowaniu zdrowych, zrównoważonych i przyjaznych mieszkańcom miast, odpornych na negatywne skutki zmian klimatycznych.

Różnorodne elementy zieleni, takie jak parki, skwery, czy też zielone dachy, zielone ściany budynków, ogrody deszczowe, znacząco wpływają na zapewnienie dobrego klimatu przyrodniczego i społecznego miasta. Stanowią miejsce życia ptaków, czy owadów, pomagają oszczędzać energię i gospodarować wodą opadową. Zieleń wpływa również pozytywnie na zdrowie i samopoczucie mieszkańców, także społeczną przedsiębiorczość. Przykładem mogą być trawniki zamieniane na kwietne łąki obsadzane miododajnymi roślinami, które wspierają miejskie pszczelarstwo, czy wbudowywanie zieleni w przestrzeń remontowanych ulic jako element rewitalizacji i oddawania ulic przechodniom – tworzenia nowych przestrzeni społecznych i kulturalnych.

Zadaniem uczestników drugiej edycji konkursu będzie przygotowanie własnego eko-projektupomysłu na działanie wzmacniające rolę zieleni w przestrzeni miejskiej. Uczestników będą wspierać lokalni partnerzy, w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych i eksperci grupy Veolia w Polsce. Dodatkowo, do udziału w konkursie zaprosimy też mieszkańców, którzy będą głosować na najlepsze eko-projekty i angażować się w działania na rzecz środowiska. Autorzy najlepszych eko-projektów zostaną nagrodzeni.

Chcecie zazielenić swoje miasto? Zapraszamy do udziału w konkursie!

Koordynator programu
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Inicjator programu
Fundacja Veolia Polska
Patronaty honorowe
Prezydent Miasta ZamośćBurmistrz Miasta PrzasnyszaBurmistrz Miasta ChrzanowaBurmistrz Miasta ŚwieciaBurmistrz Miasta Tarnowskie Góry